Tampon štampa služi za štampu kako na ravnim tako i na neravnim površinama (olovka, upalač, sat, privezak,šolja...). Sama mašina ima mogućnost štampe jako malih detalja čak ispod 2mm

Motiv koji se štampa kopira se na kliše koji se izrađuje od polimera, čelika ili magnezijuma.

Sam kliše se nagriza do do dubine od 20-30 mikrona, nakon toga boja ispunjava ta udubljenja u dubini od 2 - 20 mikrona. Proces štampe teče tako što se tampon guma prisloni na kliše i tako pokupi boju iz udubljenja, nakon toga guma koja je pokupila boju prenosi istu na pozicionirani predmet. Na sam kvalitrt otiska utiče više elemenata: kvalitet mašine, sama dubina klišea, boje koje se koriste (viskozitet) i narvno na kraju do samog operatera.