Pod pojmom publikacija u smislu Zakona o kulturnim dobrima smatraju se knjige, časopisi, novine, muzikalije, geografske karte itd. kao i dijapozitivi, audio
i video materijal, kako na klasičnim tako i na elektronskim medijima – CD-ROM, DVD itd.

Publikacija je delo koje je štampano, umnoženo ili je dostupno za javnost putem elektronskog medijuma, i kao takvo stavljeno na raspolaganje javnosti.

U publikacije možemo uvrstiti:

  • Monografije
  • Knjige
  • Periodike
  • Časopise
Ovi proizvodi čine veliki deo grafičke industrije, pored njihovog edukativnog i informativnog karaktera, čitaocima pružaju jedinstven vizuelni doživljaj.