Da bi se proizvod zaštitio tj. sigurno transportovao, skladištio i dostavio do krajnjeg potrošača on mora da se stavi u odredeni sud, omot... tj. ambalažu. Amabalaža štiti proizvod od raznih mehaničko-fizičkih uticaja, hemijskih i mikrobioloških, klimatskih, raznih manipulacija...
Ambalaža igra i komercijalnu ulogu i poboljšava prodaju proizvoda, zbog čega je dizajn ambalaže jedno od njenih najvažnijih svojstava (ona istovremeno svojom bojom, oblikom, veličinom i kreacijom vrši plasman proizvoda.