FTP

Fajlove (pripremu za štampu) možete poslati na dva načina:

 • slanjem fajlova direktno na naš FTP server (za fajlove do 50MB ili veće)

Slanje fajlova direktno na FTP server možete obaviti po jednostavnoj proceduri:

 • Kontaktirajte nas da bi vam dodelili korisničko ime i lozinku
 • Potrebno je da otvorite program Windows Explorer. To možete uraditi tako što ćete kliknuti na dugme "Start" a zatim na "Computer",  ili jednostavnom pritiskom na tastaturi kombinacije dugmadi "Windows i slovo e".

 • U adresnoj liniji kucajte svoje korisničko ime koje smo vam dodelili u formatu
  "ftp://ftp.korisnickoime@stamparijajovanovic.rs"

 • Pritisnite enter
 • U novodobijenom "Log On As" prozoru u polje "User name:" ukucajate svoje korisničko ime u formatu "korisnickoime@stamparijajovanovic.rs" a u polje "Password" ukucajte vašu lozinku.

 • Pritisnite enter
 • Otvoriće vam se folder na našem ftp serveru i u njega možete prekopitrati ("ctrl + c" na selektovani fajl a zatim "ctrl + v" na novootvoreni folder) ili jednostavno prevući mišem fajl u otvoreni folder. Na ovaj način ste poslali svoj fajl na naš FTP server.

 

 

Nakon završetka slanja fajla, molimo vas da nas obavestite telefonom ili e-mailom.